ANBI status voor Stichting Noonan Syndroom

Stichting Noonan Syndroom is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze status geniet Stichting Noonan Syndroom enkele fiscale voordelen. De stichting is volledig vrijgesteld van het betalen van belasting over schenkingen en erfenissen. Donaties kunnen als aftrekbare gift worden opgevoerd bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Voor het behoud van de ANBI-status moeten stichtingen en verenigingen duidelijke informatie ter beschikking stellen over onder andere hun organisatie, activiteitenplannen en financiële positie. Die informatie vindt u hieronder.

Naam: Stichting Noonan Syndroom

Fiscaal Nummer: 812977713

Contactgegevens
Stichting Noonan Syndroom
Stationsweb 6b
3862 CG Nijkerk
info@noonansyndroom.nl

Bestuur
Conny van Leeuwen, voorzitter
Aniek Duursma-Veen, algemeen bestuurslid
Anneke de Vries, contactpersoon
Mieke Teunissen, bestuursondersteuner
Lennard Haeck, penningmeester

Doelstellingen Stichting Noonan Syndroom

  • verlichting maatschappelijke zorgen van mensen met een Noonan spectrum aandoening en hun omgeving
  • informatieverstrekking
  • aanbieden van lotgenotencontact
  • belangenbehartiging

Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting werken puur op vrijwillige basis en ontvangen geen salaris of andere vormen van beloning voor hun werkzaamheden en inzet. Alle bestuursleden en vrijwilligers hebben recht op een onkosten- en/of reisvergoeding van de gemaakte (reis)kosten tijdens werkzaamheden voor de stichting.

 

Financieel verslag
Financieel Jaarverslag Stichting Noonan Syndroom 2022

Click to listen highlighted text!