Richtlijn voor de behandeling van Noonan syndroom spectrum aandoeningen

Op dit moment wordt op Europees niveau gewerkt aan een nieuwe richtlijn voor Noonan syndroom spectrum aandoeningen. Naar verwachting wordt de Europese richtlijn in de loop van 2022-2023 geactualiseerd. Welke gevolgen dit heeft voor de Nederlandse zorgstandaard is nog niet duidelijk.

Zorgstandaard Noonan syndroom voor professionals

De zorgstandaard (mei 2014) beschrijft de complete zorg voor mensen met het Noonan Syndroom. De zorgstandaard is in een handig doorbladerbare versie op internet verschenen. Een exemplaar ligt altijd ter inzage op de informatietafel tijdens bijeenkomsten van Stichting Noonan Syndroom.

Bekijk Zorgstandaard Noonan Syndroom

 

Huisartsenbrochure Noonan sydroom

De huisartsenbrochure is een afgeleide van de zorgstandaard en bevat specifiek geschreven informatie voor de huisarts over het Noonan syndroom, met onderwerpen zoals aandachtspunten en te voeren beleid. Donateurs spelen een belangrijke rol in de verspreiding van de brochure onder huisartsen. Zij nemen de informatie mee naar de huisarts op een relevant moment. Hiervoor download je de huisartsenbrochure en bijhorende uitleg:

Huisartsenbrochure Noonan syndroom (2016)

Huisartsenbrief huisartsenbrochure Noonan syndroom

Patiëntenbrief huisartsenbrochure Noonan syndroom

Patiënteninformatie Noonan syndroom

Om de zorgstandaard toegankelijk te maken voor patiënten en hun naasten is een speciale patiëntenversie gemaakt. De patiëntenversie is een informatiemap, geschreven in makkelijk toegankelijke taal, geïllustreerd met foto’s en aangevuld met handige tools voor zelfmanagement. De patiëntenversie is in beperkte oplage verschenen in gedrukte vorm. Heeft u interesse in een eigen exemplaar van de patiëntenversie, mail dan uw verzoek aan het secretariaat van de stichting: secretariaat@noonansyndroom.nl

Bekijk Patiënteninformatie Noonan syndroom

Alle bovenstaande publicaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met de VSOP, Zicht op Zeldzaam.

Klik om de tekst te beluisteren!