slideshow1
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met RASopathieën vaker problemen hebben met de sociale informatieverwerking (oftewel sociale cognitie) en met de denkfuncties die nodig zijn om doelgericht te handelen (executieve functies genoemd).

Inmiddels bestaan er voor kinderen met ADHD computertrainingen om de executieve functies te versterken. In het Braingame Brian onderzoek, uitgevoerd door het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie Vincent van Gogh, Venray ism RadboudUMC, zal worden bekeken of Braingame Brian ook kinderen met RASopathieën kan helpen om de executieve functies te versterken. Bovendien gaat men uitzoeken of de training kan helpen bij het verbeteren van de sociale cognitie.

Braingame Brian is een wetenschappelijk onderbouwde computertraining, gericht op het verbeteren van de executieve functies. Executieve functies zijn denkfuncties die nodig zijn om planmatig en doelgericht te handelen. Dankzij deze functies zijn mensen bijvoorbeeld in staat om met een taak te starten, een oplossing voor een probleem te bedenken en te reageren op veranderingen. Executieve functies helpen bij het plannen en organiseren, maar ook met het sturen en controleren van gedrag. Hierdoor oefenen executieve functies invloed uit op allerlei dagelijkse activiteiten. Als er problemen zijn in het executieve functioneren, leidt dit vaker tot problemen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld in het leren op school.

Problemen met de executieve functies komen vaker voor bij kinderen met Aandachtstekort-Hyperactiviteitstoornis (ADHD) en Autismespectrumstoornis (ASS), maar ook bij kinderen met RASopathieën. Tot op heden bestaat er voor kinderen met RASopathieën nog geen training om problemen met de executieve functies te verminderen. Wel werden er eerder trainingen ontwikkeld voor kinderen met ADHD, gericht op het verminderen van problemen met de executieve functies.

Braingame Brian is gebaseerd op het wetenschappelijke inzicht dat denkfuncties te trainen zijn en dat de positieve effecten ook na enige tijd blijven bestaan. Braingame Brian bestaat uit drie trainingstaken, die worden aangeboden binnen een spelwereld. De executieve functies die door Braingame Brian worden getraind zijn impulscontrole (gedrag remmen), flexibiliteit (soepel van aanpak wisselen) en werkgeheugen (informatie kort vasthouden en verwerken). De spelwereld is om de trainingstaken heen gebouwd en daagt kinderen uit deze uit te voeren, omdat de spelwereld zich steeds verder uitbreidt naarmate meer taken goed worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de motivatie van kinderen om te trainen versterkt. De moeilijkheidsgraad van de trainingstaken wordt op basis van het prestatieniveau van het kind automatisch aangepast, waardoor de taken voor alle kinderen uitdagend blijven. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met ADHD na het voltooien van Braingame Brian minder problemen in het executieve functioneren lieten zien dan vóór het voltooien van deze training. Het positieve effect van de training was ook zichtbaar in het dagelijks gedrag van de kinderen; ouders ervaarden minder problemen met betrekking tot het executieve functioneren van hun kinderen.

Voor dit onderzoek worden kinderen en jongeren gezocht met een RASopathie (zoals Noonansyndroom, Legius syndroom en Neurofibromatose type 1) van 8 tot en met 16 jaar zonder een verstandelijke beperking, die thuis over een computer of laptop beschikken. Door deel te nemen aan het onderzoek leert uw kind meer over zijn/haar eigen vaardigheden met betrekking tot het executieve en sociaal-cognitieve functioneren. Daarnaast neemt uw zoon/dochter gratis deel aan de executieve functietraining Braingame Brian. Tot slot dragen u en uw kind op deze manier bij aan het wetenschappelijk onderzoek naar het ontwikkelen van behandelmogelijkheden voor kinderen met RASopathieën.

Wilt u meer informatie over het Braingame Brian Onderzoek of uw kind aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: braingamebrianonderzoek@vvgi.nl

Bestanden:
Flyer van het Braingame Brian onderzoek door Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh, Venray, in samenwerking met RadboudUMC.
Information
Aangemaakt 17-10-2018
Gewijzigd
Versie
Grootte 644.04 KB
Aangemaakt door W.Haeck
Gewijzigd door
Downloads 2.100
Licentie
Prijs

Presentatie over het Braingame onderzoek tijdens de familiedag van de Stichting Noonan Syndroom, september 2018, door J. Kramer, psycholoog, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg.
Information
Aangemaakt 17-10-2018
Gewijzigd 17-10-2018
Versie
Grootte 13.1 MB
Aangemaakt door W.Haeck
Gewijzigd door W.Haeck
Downloads 1.514
Licentie
Prijs

Onderzoeksagenda voor de Noonan spectrum aandoeningen

In dit rapport presenteert de Stichting Noonan Syndroom de onderzoeksagenda die in samenwerking met het Expertisecentrum Zeldzame Aangeboren Ontwikkelingsstoornissen van het Radboudumc (ERN/Ithaca), het ErasmusMC Sophia/expertisecentrum ENCORE en het Vincent van Gogh Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie tot stand is gekomen. Lees hier het hele rapport.

Meer...

Presentatie Onderzoeksagenda

Op 25 september 2021 konden de leden tijdens de familiedag luisteren naar de presentatie van de Onderzoeksagenda. Carina Pittens en Jos Draaisma spraken namens de werkgroep RASpons.  

Meer...

Artikelen blended diet

In de kennisbank zijn twee artikelen over Blended diet (het door een sonde geven van een zelfbereide maaltijd) opgenomen.

Meer...

bottom c bg

Costello

Wat is het Costello Syndroom?
Oorzaak en diagnose
Verschijnselen
Professionals
Donateur worden


 

 

Leopard

Wat is het Leopard Syndroom?
Oorzaak en diagnose
Verschijnselen
Professionals
Donateur worden