slideshow1

Sinds 2014 bestaat de zorgstandaard voor Noonan Syndroom. Deze heeft de klinische richtlijn voor Noonan syndroom van voor die tijd vervangen. Sinds 2016 bestaat de patiëntenversie van de zorgstandaard.

Zorgstandaard Noonan syndroom

Ruim drie jaar hebben de VSOP en de Stichting Noonan Syndroom samengewerkt om de zorgstandaard voor deze meest voorkomende zeldzame aandoening op te leveren. Deze zorgstandaard is gebaseerd op de bestaande multidisciplinaire klinische richtlijn voor het gelijknamige syndroom en enkele onderliggende deelrichtlijnen voor o.a. aangeboren hartafwijkingen. Opmerkelijk aan deze zorgstandaard is dat de medisch inhoudelijke kennis naadloos verbonden wordt met de beschrijving van het organisatorische proces. Ook wordt de verbinding gelegd tussen de zuiver medische aspecten enerzijds en de psychosociale- en maatschappelijke aspecten anderzijds.

De complete Zorgstandaard voor Noonan Syndroom is onderaan deze webpagina te raadplegen.

Deze versie van de zorgstandaard is voor professionals. Het document is in zeer kleine oplage gedrukt en is in een handig doorbladerbare versie op internet verschenen. De zorgstandaard is niet te bestellen, maar een exemplaar komt ter inzage op de informatietafel tijdens bijeenkomsten van onze stichting.

Patiënteninformatie Noonan syndroom

De publieksversie van de zorgstandaard noemen we patiëntenversie. Deze is digitaal te raadplegen via onderstaande link. De patiëntenversie is in een meer toegankelijke stijl geschreven, geïllustreerd met foto's en aangevuld met handige tools voor zelfmanagement. De patiëntenversie is inmiddels ook verschenen in gedrukte vorm in beperkte oplage. Donateurs van de stichting hebben deze ontvangen. Heeft u interesse, mail dan uw verzoek aan het secretariaat van de stichting: info@noonansyndroom.nl

Meer lezen?

http://www.zorgstandaarden.net/nl/wat-is-een-zeldzame-aandoening/voor-welke-zeldzame-aandoeningen-een-zorgstandaard/noonan-syndroom
http://www.vsop.nl/zza/media/zorgstandaard/20140911-001/http://www.zorgstandaarden.net/zza/media/zorgstandaard/20151224-001/

Huisartsenbrochure

Parallel aan de patiëntenversie van de zorgstandaard voor NS is in samenwerking met de VSOP ook een huisartenbrochure ontwikkeld. Deze brochure is een afgeleide van de zorgstandaard en bevat specifiek geschreven informatie voor de huisarts over Noonan syndroom, met onderwerpen zoals aandachtspunten en te voeren beleid. De huisartsenbrochure wordt o.a. via donateurs van de stichting verspreid onder huisartsen en is op te vragen door contact te zoeken met ons secretariaat: info@noonansyndroom.nl

Klinische richtlijn

Voor de zorgstandaard bestond de klinische richtlijn. Om een duidelijke behandelingsrichtlijn voor (para)medici te realiseren met aanbevelingen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, werd de Noonan Syndroom Richtlijn Ontwikkelingsgroep opgericht. Deze bestaat uit medische experts uit heel Europa. Verschillende leden van de Medische Adviesraad van Stichting Noonan Syndroom hebben eraan meegewerkt. Hieruit ontstonden richtlijnen voor vier leeftijdscategorieën: pasgeborene en zuigeling; kinderen van 1 tot 11 jaar; adolescenten van 11 tot 18 jaar; volwassenen van 18 jaar en ouder. Onderstaand vindt u de volledige richtlijn in het Nederlands of in het Engels.


Bestanden:

Zorgstandaard voor Noonan Syndroom; een uitgebreid document waarin de zorg beschreven staat voor mensen met Noonan syndroom die mogelijk verleend kan of zou moeten worden. Het beschrijft de zorg vanaf de eerste herkenning tot en met het einde van het leven.

Information
Aangemaakt 27-05-2016
Gewijzigd 27-01-2017
Versie
Grootte 1.4 MB
Aangemaakt door W.Haeck
Gewijzigd door W.Haeck
Downloads 11.497
Licentie
Prijs

Een overzicht van goede zorg voor kinderen en volwassenen met Noonan syndroom en hun naasten.

De uitgave Patiënten informatie voor Noonan syndroom is een vertaling van de erkende zorgstandaard. Dit 80 pagina's tellende document is geschreven voor patiënten en hulpverleners zonder medische achtergrond. Het beschrijft de zorg in begrijpelijk Nederlands en is een praktisch, leesbaar en herkenbaar document voor mensen met Noonan en hun naaste familie.

Bron: Stichting Noonan Syndroom in samenwerking met VSOP en het Zeldzame Ziekten fonds.

Information
Aangemaakt 08-06-2016
Gewijzigd 27-01-2017
Versie
Grootte 3.37 MB
Aangemaakt door W.Haeck
Gewijzigd door W.Haeck
Downloads 10.166
Licentie
Prijs

Informatiebrochure over het Noonan syndroom specifiek ontwikkeld voor huisartsen. Een uitgave van Stichting Noonan Syndroom in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP).

Hard copy's van de huisartsenbrochure kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat: info@noonansyndroom.nl
Information
Aangemaakt 27-05-2016
Gewijzigd 08-06-2016
Versie
Grootte 548.32 KB
Aangemaakt door W.Haeck
Gewijzigd door W.Haeck
Downloads 3.528
Licentie
Prijs

De Klinische Richtlijn zorgt voor duidelijke en waar mogelijk, evidence-based aanbevelingen voor de management van patienten met het NS.

Auteur: DYSCERNE - Noonan Syndroom Richtlijn Ontwikkelingsgroep (2010)

Information
Aangemaakt 02-03-2012
Gewijzigd 01-11-2021
Versie
Grootte 2.71 MB
Aangemaakt door W.Haeck
Gewijzigd door W.Haeck
Downloads 11.857
Licentie
Prijs

The guidelines aim to provide clear and wherever possible, evidence-based recommendations for the management of patients with Noonan syndrome.

Author: DYSCERNE— Noonan Syndrome Guideline Development Group (2010)
Information
Aangemaakt 10-03-2012
Gewijzigd
Versie
Grootte 2.04 MB
Aangemaakt door W.Haeck
Gewijzigd door
Downloads 5.247
Licentie
Prijs

Onderzoeksagenda voor de Noonan spectrum aandoeningen

In dit rapport presenteert de Stichting Noonan Syndroom de onderzoeksagenda die in samenwerking met het Expertisecentrum Zeldzame Aangeboren Ontwikkelingsstoornissen van het Radboudumc (ERN/Ithaca), het ErasmusMC Sophia/expertisecentrum ENCORE en het Vincent van Gogh Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie tot stand is gekomen. Lees hier het hele rapport.

Meer...

Presentatie Onderzoeksagenda

Op 25 september 2021 konden de leden tijdens de familiedag luisteren naar de presentatie van de Onderzoeksagenda. Carina Pittens en Jos Draaisma spraken namens de werkgroep RASpons.  

Meer...

Artikelen blended diet

In de kennisbank zijn twee artikelen over Blended diet (het door een sonde geven van een zelfbereide maaltijd) opgenomen.

Meer...

bottom c bg

Costello

Wat is het Costello Syndroom?
Oorzaak en diagnose
Verschijnselen
Professionals
Donateur worden


 

 

Leopard

Wat is het Leopard Syndroom?
Oorzaak en diagnose
Verschijnselen
Professionals
Donateur worden