Studie over informatieverwerking bij het Noonan syndroom

Voor dit onderzoek zoekt men nog deelnemers. Aanmelden kan onderaan deze pagina.

Binnen het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid in Venray wordt al vele jaren onderzoek gedaan naar de neuropsychologie (het wetenschapsgebied dat de samenhang tussen hersenfuncties en gedrag bestudeert) bij het Noonan syndroom. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat volwassenen met het Noonan syndroom vaker sociaal-cognitieve problemen hebben dan mensen zonder het syndroom. Onder sociale cognitie worden alle denkprocessen verstaan die nodig zijn voor sociale interacties, zoals het herkennen en interpreteren van eigen gevoelens, maar ook het vermogen om andermans gevoelens te herkennen en je hierin te verplaatsen.

Onderzoek naar informatieverwerking bij kinderen en jeugdigen met het Noonan syndroom

Bij kinderen en jongeren met het Noonan syndroom is uit onderzoek naar voren gekomen dat ze vaker zwakkere sociale vaardigheden hebben en meer moeite hebben om eigen emoties te reguleren dan kinderen en jongeren zonder dit syndroom. Kinderen en jongeren met het Noonan syndroom hebben in het dagelijks leven ook vaker problemen met de executieve functies. Onder executieve functies worden cognitieve processen (oftewel denkfuncties) verstaan die nodig zijn om gedrag te plannen en te sturen. Kinderen en jongeren met het Noonan syndroom blijken bijvoorbeeld meer moeite te hebben met het behouden van hun aandacht en het remmen van hun gedrag. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar deze (sociaal)cognitieve functies bij kinderen en jeugdigen met het Noonan syndroom. Met het huidige onderzoek willen wij dit graag nader in kaart gaan brengen. Ook zijn we benieuwd naar de samenhang tussen executieve functies en sociale cognitie bij kinderen en jeugdigen met het Noonan syndroom. Onderzoekers gaan er namelijk van uit dat adequate executieve functies de basis vormen voor goede sociaal-cognitieve vaardigheden.

Het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer drie uur (inclusief pauzes) en bestaat uit verschillende neuropsychologische taken en vragenlijsten. De neuropsychologische taken lijken op schoolse taken of spelletjes en zijn niet bijzonder moeilijk of vermoeiend; de meeste kinderen vinden het leuk om deze testen te doen. Het onderzoek kan op een locatie van het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie (Nijmegen of Venray) of bij u thuis plaatsvinden.

Deelnemers gezocht

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh in samenwerking met (masterstudenten van) de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor dit onderzoek zoekt men kinderen en jeugdigen van 8 tot en met 16 jaar met of zonder het Noonan syndroom, die de Nederlandse taal voldoende beheersen en in Nederland het basisonderwijs volgen of hebben afgerond. Het is belangrijk dat zij geen intellectuele beperking hebben, bereid zijn om een aantal neuropsychologische taken uit te voeren, enkele vragenlijsten zelf in te vullen en een ouder/verzorger hebben die ook bereid is om vragenlijsten in te vullen.

Meer informatie en aanmelden voor het onderzoek

Download de informatiebrief over het onderzoek naar sociale cognitie en executieve functies bij kinderen en jeugdigen met het Noonan syndroom

Voor dit onderzoek worden nog deelnemers gezocht. U kunt zich aanmelden voor dit onderzoek door contact op te nemen met Jennifer Kramer, MSc. via email jkramer@vvgi.nl

 

Click to listen highlighted text!