Studie over informatieverwerking bij het Noonan syndroom

De data-verzameling voor dit onderzoek is inmiddels afgerond. Er kunnen geen deelnemers meer aangemeld worden. Wij zijn in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

Binnen het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid in Venray wordt al vele jaren onderzoek gedaan naar de neuropsychologie (het wetenschapsgebied dat de samenhang tussen hersenfuncties en gedrag bestudeert) bij het Noonan syndroom. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat volwassenen met het Noonan syndroom vaker sociaal-cognitieve problemen hebben dan mensen zonder het syndroom. Onder sociale cognitie worden alle denkprocessen verstaan die nodig zijn voor sociale interacties, zoals het herkennen en interpreteren van eigen gevoelens, maar ook het vermogen om andermans gevoelens te herkennen en je hierin te verplaatsen.

Onderzoek naar informatieverwerking bij kinderen en jeugdigen met het Noonan syndroom

Bij kinderen en jongeren met het Noonan syndroom is uit onderzoek naar voren gekomen dat ze vaker zwakkere sociale vaardigheden hebben en meer moeite hebben om eigen emoties te reguleren dan kinderen en jongeren zonder dit syndroom. Kinderen en jongeren met het Noonan syndroom hebben in het dagelijks leven ook vaker problemen met de executieve functies. Onder executieve functies worden cognitieve processen (oftewel denkfuncties) verstaan die nodig zijn om gedrag te plannen en te sturen. Kinderen en jongeren met het Noonan syndroom blijken bijvoorbeeld meer moeite te hebben met het behouden van hun aandacht en het remmen van hun gedrag. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar deze (sociaal)cognitieve functies bij kinderen en jeugdigen met het Noonan syndroom. Met het huidige onderzoek willen wij dit graag nader in kaart gaan brengen. Ook zijn we benieuwd naar de samenhang tussen executieve functies en sociale cognitie bij kinderen en jeugdigen met het Noonan syndroom. Onderzoekers gaan er namelijk van uit dat adequate executieve functies de basis vormen voor goede sociaal-cognitieve vaardigheden.

 

Click to listen highlighted text!