Belangrijkste problemen en behoeften van RASopathie patienten met NSSD

Nederlandse samenvatting van de medische publicatie “The most important problems and needs of Rasopathy patients with a Noonan syndrome spectrum disorder” door Dagmar K Tiemens e.a. (2023)

Kenmerken van het Noonan syndroom en Noonan syndroom spectrum aandoeningen

De kenmerken en klachten die passen bij Noonan syndroom spectrum aandoeningen kunnen erg op elkaar lijken. Per symptoom vindt u hier een beknopt overzicht van de informatie die voorhanden is, zoals een duidelijke omschrijving, aanbevolen onderzoek, mogelijke behandeling en waar u terecht kunt voor hulp of meer informatie.

Bekijk informatie
Click to listen highlighted text!