Artikel Management of nutritional and gastrointestinal issues in RASopathies: A narrative review – Onesimo e.a. (2022)

Wetenschappelijk artikel met betrekking tot het beheer van voeding- en gastro-intestinale problemen bij RASopathieën.

Kenmerken van het Noonan syndroom en Noonan syndroom spectrum aandoeningen

De kenmerken en klachten die passen bij Noonan syndroom spectrum aandoeningen kunnen erg op elkaar lijken. Per symptoom vindt u hier een beknopt overzicht van de informatie die voorhanden is, zoals een duidelijke omschrijving, aanbevolen onderzoek, mogelijke behandeling en waar u terecht kunt voor hulp of meer informatie.

Bekijk informatie
Click to listen highlighted text!