Noonan in the classroom

Engelstalige uitgave over Noonan Syndroom en kinderen in de schoolgaande leeftijd. Over de aspecten van het Noonan syndroom en waar ouders, leerkrachten en hulpverleners rekening mee kunnen houden.

Bron: New England Genetics Collaborative / Institute on Disability – September 2013

Kenmerken van het Noonan syndroom en Noonan syndroom spectrum aandoeningen

De kenmerken en klachten die passen bij Noonan syndroom spectrum aandoeningen kunnen erg op elkaar lijken. Per symptoom vindt u hier een beknopt overzicht van de informatie die voorhanden is, zoals een duidelijke omschrijving, aanbevolen onderzoek, mogelijke behandeling en waar u terecht kunt voor hulp of meer informatie.

Bekijk informatie
Click to listen highlighted text!