School en opleiding bij het Noonan syndroom

De diagnose Noonan syndroom hoeft geen gevolgen te hebben voor het volgen van onderwijs. Wel is de kans op leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en pesten groter dan bij andere kinderen. De vraag welk onderwijs het beste aansluit bij mensen met het Noonan syndroom is niet duidelijk te beantwoorden. Schoolprestaties volgen deels uit het intelligentieniveau. Maar welke opleiding iemand uiteindelijk volgt hangt af van meerdere factoren, zoals het vasthouden van aandacht en het vermogen om te plannen. Om die reden heeft ongeveer de helft van de volwassen mensen met Noonan syndroom speciaal onderwijs gevolgd. Dat is een grotere groep dan je op basis van de gemiddelde intelligentie zou verwachten.

Naar de basisschool… en dan?

Wanneer een kind met het Noonan syndroom speciale behoeften heeft, is de keuze voor de basisschool voor ouders extra spannend. De brochure “Naar de basisschool… en dan?” bevat informatie, concrete tips en handvatten om ouders te ondersteunen in deze schoolperiode. Hierin worden de mogelijkheden van ondersteuning toegelicht. De informatie in deze brochure is ook interessant voor leerkrachten en intern begeleiders.

Ondersteuning op school

Omdat de kans op leerproblematiek, sociaal-emotionele problemen en pesten groter is bij kinderen met het Noonan syndroom is het belangrijk dat leerkrachten eventuele moeilijkheden onderkennen en erop reageren. Vaak kan de school aanvullende middelen krijgen om kinderen te ondersteunen in het reguliere onderwijs. Op de basisschool wordt dit een onderwijs- of ondersteuningsarrangement genoemd. Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Het (voortgezet) speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, die het regulier onderwijs niet kan bieden. Afspraken en mogelijkheden zijn per regio verschillend. Onderaan deze pagina vind je interessante links voor ouders en leerkrachten. De brochure over de basisschool is zeker ook informatief voor ouders en docenten van kinderen met het Noonan syndroom in het voortgezet onderwijs.

Individueel neuropsychologisch onderzoek

Als kinderen of jongeren met het Noonan syndroom op school tegen leer- of sociale problemen aanlopen kan een klinisch neuropsychologisch onderzoek behulpzaam zijn. Zo’n onderzoek naar de informatieverwerking geeft inzicht in het eigen profiel van sterke en minder sterke kanten, waardoor de leer- of sociale problemen beter begrepen kunnen worden en gerichte begeleidingsadviezen gegeven kunnen worden. Ook bij aanstaande schoolovergangen (bijv. naar basisschool, voortgezet of beroepsonderwijs) kan een neuropsychologisch onderzoek zinvol zijn om krachten en kwetsbaarheden in kaart te brengen. Deze onderzoeken worden uitgevoerd bij of vanuit het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie in Venray. Naast individueel onderzoek lopen hier ook verschillende wetenschappelijke studies, onder andere bij kinderen en jongeren met het Noonan syndroom die problemen ervaren in sociale situaties of met het reguleren van hun eigen gedrag. Op de onderzoekspagina staan alle lopende studies vermeld.

Meer informatie in de kennisbank

Brochure “Naar de basisschool, en dan?” (2024)

Medisch zorgplan invulexemplaar (2024) – bijlage bij de brochure “Naar de basisschool, en dan?” 

Alarmeringsschema bloedingsneiging invulexemplaar (2024) – bijlage bij de brochure “Naar de basisschool, en dan?” 

Presentatie “(Sociale) denkfuncties bij kinderen en jeugdigen met het Noonan syndroom” door Jennifer Kramer (2023)

Verslag van de contactdag: (Sociale) denkfuncties bij kinderen en jeugdigen met het Noonan syndroom” (2023)

Verslag workshop “Basisonderwijs” (Contactdag 2022)

Presentatie “Naar de basisschool, en dan?” door Magda Leerdam, Suzan Groenenberg en Corien Lankreijer (2022)

Externe links

Passend onderwijs

ASS: Tips voor de leerkracht

Leo Kannerhuis centrum voor autisme

Informatie over pesten

REA College voor studenten vanaf 18 jaar die niet terecht kunnen in het reguliere beroepsonderwijs

Ziezon, landelijk expertisenetwerk voor ziek zijn & onderwijs

“Op school werd ik vaak nerveus als iedereen bij elkaar stond en lachte. Soms hadden ze het over mij, maar ik wist niet precies waarom. Wel dat het iets met Noonan te maken moest hebben. Ik voelde me dan verdrietig en buitengesloten. Ik deed juist heel erg mijn best om aardig en gezellig te zijn.”

Imke, 19 jaar

Click to listen highlighted text!