Regeling invloed en zeggenschap

Regeling invloed en zeggenschap Stichting Noonan Syndroom
1. Intern
1.1. donateurs

Er zijn geen statutaire bepalingen die betrekking hebben op de invloed van de donateurs.
Er zijn geen bepalingen in het huishoudelijk reglement die betrekking hebben op de invloed van de donateurs.
Er zijn geen statutaire bepalingen die betrekking hebben op de zeggenschap van de donateurs.
Er zijn geen bepalingen in het huishoudelijk reglement die betrekking hebben op de zeggenschap van de donateurs.

1.2 Medische Advies Raad

Er zijn geen statutaire bepalingen die betrekking hebben op de invloed van de Medische Advies Raad.
Er zijn geen bepalingen in het huishoudelijk reglement die betrekking hebben op de invloed van de Medische Advies Raad.
In het Reglement Medische Advies Raad is het volgende bepaald over de invloed van de Medische Advies Raad:
“De betreffende specialist is bereid het bestuur van de Stichting Noonan Syndroom over ontwikkelingen op medisch beleidsmatig terrein te informeren en zo nodig te adviseren.”
Er zijn geen statutaire bepalingen die betrekking hebben op de zeggenschap van de Medische Advies Raad.
Er zijn geen bepalingen in het huishoudelijk reglement die betrekking hebben op de zeggenschap van de Medische Advies Raad.
Er zijn geen bepalingen in het Reglement Medische Advies Raad die betrekking hebben op de zeggenschap van de Medische Advies Raad.

1.3 Vrijwilligers

Er zijn geen statutaire bepalingen die betrekking hebben op de invloed van de vrijwilligers.
Er zijn geen bepalingen in het huishoudelijk reglement die betrekking hebben op de invloed van de vrijwilligers.
Er zijn geen statutaire bepalingen die betrekking hebben op de zeggenschap van de vrijwilligers.
Er zijn geen bepalingen in het huishoudelijk reglement die betrekking hebben op de zeggenschap van de vrijwilligers.

1.4 Klachtencommissie

Er zijn geen statutaire bepalingen die betrekking hebben op de invloed van de klachtencommissie.
Er zijn geen bepalingen in het huishoudelijk reglement die betrekking hebben op de invloed van de klachtencommissie.
In het Reglement Klachtencommissie is het volgende bepaald over de invloed van de klachtencommissie:
“Het oordeel van de klachtencommissie kan vergezeld gaan van aanbevelingen aan het bestuur van de Stichting Noonan Syndroom.”
Er zijn geen statutaire bepalingen die betrekking hebben op de zeggenschap van de klachtencommissie.
Er zijn geen bepalingen in het huishoudelijk reglement die betrekking hebben op de zeggenschap van de klachtencommissie.
In het Reglement Klachtencommissie is het volgende bepaald over de zeggenschap van de klachtencommissie:
“De klachtencommissie spreekt zich uit over het al dan niet gegrond zijn van de aan haar voorgelegde klachten.”

2. Extern
2.1 Stakeholders en andere derde partijen

Stakeholders en andere derde partijen hebben geen invloed en geen zeggenschap.

2.2 Sponsors

De Stichting Noonan Syndroom onderschrijft de gedragscode van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving.

Click to listen highlighted text!