Ziezon aanwezig op contactdag 25 maart

Het netwerk Ziezon is hét landelijk expertisenetwerk voor ziek zijn & onderwijs. Alle consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in Nederland zijn aangesloten bij dit netwerk. Netwerk Ziezon biedt ouders en scholen tips en adviezen over de gevolgen van een aandoening, ziekte of ongeval voor het onderwijs aan de leerling.

Om er voor te zorgen dat uw kind onderwijs op maat kan volgen, moeten er soms aanpassingen gedaan worden. In de eerste plaats is de school van uw kind hiervoor verantwoordelijk, dit is in verschillende onderwijswetten vastgelegd. De school kan daarbij steun krijgen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen wanneer uw kind een ziekte of aandoening heeft. Ook aan ouders biedt de consulent advies en hulp. Zeker in relatie tot passend onderwijs. Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Samen met de onderwijswerkgroep van Stichting Noonan Syndroom wordt er door consulenten van het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis gewerkt aan een brochure met informatie en aandachtspunten voor leerkrachten die een leerling met Noonan syndroom in de klas hebben.

Op de contactdag van 25 maart zullen twee medewerkers van Ziezion aanwezig zijn. Je vindt hen bij de infotafel onderwijs samen met de onderwijs werkgroepleden.

Click to listen highlighted text!